Slow life – czym nie jest?


O tym czym jest slow life można poczytać tutaj.
A to o porządku w innych pojęciach obrosłych wokół slow life.

Lazy life. Slow life nie jest życiem leniwca i próżniaka. Owszem w slow life jest czas bez pracy, u mnie to np. każda niedziela i święto, kwadrans po obudzeniu się, kwadrans mierzony od g. 15.00 (gdy nie mam zajęć na UG), godzina przed snem. Ale to, że w tym czasie nie pracuję, nie znaczy, że się lenię. Poza tym, nicnierobienie sensu stricto jest potrzebne i cenne. O tym innym razem.

Balanced life. Slow life nie jest życiem zbalansowanym w tym znaczeniu, że są w nim i okresy szybkiej wytężonej pracy czy zarywania nocy, bo np. terminy gonią, i okresy odpoczynku, a przy tym jest zachowany balans między nimi. Slow life co do zasady jest bez tych fast epizodów.

Smart life. Slow life i smart life nie są synonimami jednak. W slow life ważny jest ten czynnik wolniejszego i spokojniejszego rytmu. Smart life ma w sobie inteligencję, spryt i szyk. Slow life – mądrość, rozwagę i elegancję.

Life in tempo proprio*. Czy slow life jest życiem we własnym tempie? Nie zawsze. Chyba że czyjeś tempo jest nieśpieszne, to wtedy tak. Ale jeśli jednak ktoś musi (chociaż myślę, że jak bardzo nie lubi to nie musi) albo lubi żyć szybko – to jest to albo fast life, albo właśnie życie we własnym tempie, gdy jego sposób działania jest szybki, dynamiczny. Ale fast nie znaczy slow. Po prostu.

Life in tempo giusto**. Jeśli już trzeba szukać innych określeń dla slow life to najbliższe byłoby życie we właściwym tempie (właściwym, nie własnym!). Tak radzi Carl Honore – autor książki Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem (ang. In Praise of Slow. How a Worldwide Movement is Challenging the Cult of Speed) – Bądźcie szybcy, gdy szybkość jest wskazana, bądźcie powolni, gdy sytuacja wymaga powolności. Postarajcie się odnaleźć w życiu to, co muzycy nazywają tempo giusto – właściwe tempo [Honore C., 2011]

Czy w slow life jest miejsce na szybkość? Tak! Są sytuacje, w których nie tyle co można, co nawet trzeba działać szybko. To m.in. jazda autem autostradą i… pomoc potrzebującym. A teraz jest morze potrzeb 💙💛


* tempo proprio – (wł. właściwe sobie, własne tempo)
** tempo giusto – (wł. właściwe tempo)
[Honore C., 2011, Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Drzewo Babel, s. 22-23]