Niedziela


Po wielu rozlanych kawach na kanapie i łóżku kupiłam tacę. Wysoką. Prawie na wysokość kubka.

After spilling a lot of coffees on the couch and bed, I bought a tray. Tall. Almost as high as a cup.

Dziś niedziela – nie działamy, chociaż bardzo bym chciała bo dwa artykuły na temat slow life rozgrzebane i kolejny wniosek do NCN dotyczący Cittaslow czeka na skończenie. Odpoczywamy, czytamy i świętujemy. To jest bardzo dobrze pomyślane, aby jeden dzień w tygodniu był wolny od pracy. Bez względu na to w Kogo czy co wierzysz.

Today, Sunday – we are not working, although I would like to do so, because two articles on slow life are scuttled and another application to the National Science Center regarding Cittaslow is waiting to be finalized. We rest, read and celebrate. It is very well thought out to keep one day of the week off from work. No matter Who or what you believe.

Ten piękny kubek to prezent bez okazji od przyjaciółki. Była w Olenderskim Parku Etnograficznym i pomyślała o mnie. Jest nie tylko w moim ulubionym niebieskim, nie tylko bardzo przyjemnie się w nim pije, ale też pochodzi z gminy, w której opracowałam kilka planów miejscowych. Dziękuję!

This beautiful mug is a gift with no occasion from a friend. She was in the Olenderski Ethnographic Park and she thought about me. It is not only in my favorite blue one, it is not only very pleasant to drink in it, but also comes from the commune where I have prepared some local plans. Thank you!