O mnie

Lubię koty. Nie lubię się spieszyć.

I like cats. I do not like to be in a hurry.


Zaczęłam od wpisu 2 stycznia 2016.
Wszystkie zdjęcia umieszczone na blogu zrobiłam sama;
z wyjątkiem trzeciego, niebieskiego zdjęcia z wpisu z 31 grudnia 2019
oraz MMSów z Podlasia.
Blog współtworzą moje kotki: Marusia i Karusia.

Jestem na Instagramie jako slowness.pl tylko teraz mam przerwę.

I started with the post on  January 2, 2016.
I took all the photos posted on the blog myself;
except for the third, blue photo of the post on December 31, 2019
and MMS form Podlasie.
The blog is co-created by my cats: Marusia and Karusia.

I’m like on Instagram like slowness.pl but now I have a brake from Instagram.