J 1,1 i 1 J 1,1


To, co Jan nazywa po grecku ho logos – w tłumaczeniu łacińskim Verbum, a po włosku il Verbo – „Słowo” – oznacza również „Sens”. A zatem słowa Jana możemy pojąć następująco: „odwieczny Sens” świata stał się dostępny dla naszych zmysłów i dla naszego rozumu: teraz możemy Go dotknąć i kontemplować (por. 1 J 1,1).

Czytaj dalej J 1,1 i 1 J 1,1

Cichy wieczór


Jedna z dróg do spokoju prowadzi poprzez widzenie tego, co zwykłe. Spokój jest najczystszym z dóbr. Nigdy nie jest go za dużo, nigdy się nie wyczerpuje i zawsze może być głębszy. To on daje miejsce pod wszystko pozostałe. Jest jedyną rzeczą, o którą warto się starać. A kiedy się o niego postaramy, inne rzeczy zaczynają przychodzić bez starań.

Czytaj dalej Cichy wieczór

Audyt


Zielonoświątkowcy są przekonani, że Stwórca może wszystko, ale nic nie może zrobić dla tych, którzy w Niego nie wierzą. Niewiara ogranicza nawet Wszechmogącego. Wierzący zaprzyjaźnia się z Bogiem, kocha Go, a ci, którzy się wzajemnie kochają, spełniają swoje życzenia.

[Hugo-Bader J, 2018, Audyt, Wydawnictwo Czarne, s. 130]

Czytaj dalej Audyt