Moc


Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
O to dziś błagam Cię
Przyjdź w swojej mocy i sile
(…)

Przyjdź jako źródło pustyni
Mocą swą do naszych dusz
O niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy n a s  już

Gwiazdka w maju


w pierwszym odruchu chcesz pomyśleć marzenie
szybko zanim spadnie

nie myśl
zmień je w prośbę
a po niej dodaj: jeśli taka jest wola Twoja

i ufaj
bo On nie tylko może wszystko
i wie wszystko
ale też wie lepiej

Zmiana planów


Chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Powiedz Mu o swoich planach.

A potem nie buntuj się, że przecież twoje plany były dobre i ważne. Bo były. Zaufaj i cierpliwie czekaj, aż znowu, po raz kolejny, okaże się, że z perspektywy czasu Jego plany były o niebo lepsze.