Moc


Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
O to dziś błagam Cię
Przyjdź w swojej mocy i sile
(…)

Przyjdź jako źródło pustyni
Mocą swą do naszych dusz
O niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy n a s  już