Audyt


Zielonoświątkowcy są przekonani, że Stwórca może wszystko, ale nic nie może zrobić dla tych, którzy w Niego nie wierzą. Niewiara ogranicza nawet Wszechmogącego. Wierzący zaprzyjaźnia się z Bogiem, kocha Go, a ci, którzy się wzajemnie kochają, spełniają swoje życzenia.

[Hugo-Bader J, 2018, Audyt, Wydawnictwo Czarne, s. 130]