Pokój ludziom dobrej woli


(…)
Niech Cię głowa już nie boli
Wszystkim żalom połóż kres
Dosyć trosk i dosyć łez
Pokój ludziom dobrej woli.
Nową drogę zacznij stąd
Już za tobą dni niedoli
Dzisiaj w dzień wesołych Świąt:
Pokój ludziom dobrej woli.
(…)

Panie,
pamiętaj nie tylko ludziach dobrej woli,
ale także o ludziach złej woli.
Nie pamiętaj jednak zła, które nam uczynili.
Zapamiętaj natomiast dobro,
jakie w nas się zrodziło pośrodku tego doświadczenia.
Zapamiętaj naszą przyjaźń, naszą solidarność, wzajemną pomoc, wytrwałość, wiarę.
I kiedy Ci  źli ludzie staną przed Tobą na sąd,
niech to właśnie dobro, które w nas się zrodziło
wyjedna im pełne przebaczenie.

źródło:
kolędy
modlitwy znalezionej w obozie w Ravensbruck