Urbanistyczna kolęda 3.0


Zbieram obrazki z kolędy, zwanej wizytą duszpasterską. Dziś dostałam taki, z miastem. Z miastem też.

I z owieczuńką! Lubię piątki 13-tego!

Na rewersie m.in:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem.

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami,
a Ja będę im błogosławił.

[Lb 6, 24-27]

Urbanistyczna kolęda
Urbanistyczna kolęda 2.0