Pośród książek-przyjaciół


2016 01 29 Posrod ksiazek-przyjaciol

1 stycznia 2016 zaczęłam czytać najnowszą książkę Janusza A. Włodarczyka Architektura i muzyka razem. Odłożyłam ją. Dziś wiem, że do niej wrócę. Na ostatnich stronach książki znajduje się LITERATURA, czyli Biblioteczka Pierwszej Pomocy. Więcej o niej napiszę wkrótce tutaj.

Dziś przywołuję słowa kończące tę książkę:

W związkach architektury z muzyką, poezją czy prozą pokrewieństwa występują poprzez formę, z socjologią czy z psychologią z tej prostej przyczyny, iż architektura jest dla ludzi, a lepiej – dla człowieka, każdego z osobna.
Do tego można by jeszcze dodać i fakt, iż nasze działania są wynikiem, między innymi, naszej wrażliwości i naszej kultury, różnym w przypadku każdego z nas. Dokonujemy wyboru i wybór ten o nas świadczy. Pisze Hannah Arendt:

[…] osoba kulturalna jest to ktoś, kto wie, jak sobie dobierać towarzyszy:
pośród ludzi, rzeczy myśli, zarówno obecnych, jak i tych z przeszłości […]*

Także więc i pośród książek. Książek-przyjaciół.

*Hannah Arendt. Między czasem minionym a przyszłym. Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 266

[Włodarczyk J. A., 2015, Architektura i muzyka razem, WST, Katowice, s. 191]

Za książki o architekturze,
za wykłady o architekturze,
za recenzję mojej pracy dyplomowej,
za pytania na obronie, które wzbogaciły moją wiedzę o m.in. o tatami (tradycyjnej japońskiej macie o standardowych wymiarach 180x90x5),
za polecenie książki Lecha Niemojewskiego Uczniowie Cieśli, o której napiszę wkrótce tutaj,
i za rozmowę po obronie …

… dziękuję Panie Profesorze.

Dziś dotarło do mnie, że ta najnowsza Pana książka z 2015 r. jest również ostatnią.

 

Janusz A. Włodarczyk (26.IV.1932 – 18.XI.2015) architekt, nauczyciel akademicki, autor 11 książek o architekturze:

Architektura szkoły, 1992, Arkady, Warszawa
Żyć znaczy mieszkać, 1997, PWN, Warszawa-Kraków
Żyć znaczy mieszkać, 2004, WSZiNS, Tychy, wydanie drugie rozszerzone
Oblicza architektury
, 2000, Politechnika Białostocka, Białystok
Około architektury, 2003, Politechnika Białostocka, Białystok
Archinotatnik, 2006, WST, Katowice
Literacki słownik architektury, 2007, WST, Katowice
Prawda i kłamstwa architektury, 2009, Politechnika Białostocka, Białystok
Drogi i ścieżki do architektury, 2010, WST, Katowice
Pokochać Tychy?, czyli miasto od nowa, 2012, WST, Katowice
Obecność architektury, 2013, WST, Katowice
Architektura i muzyka razem, 2015, WST, Katowice

autor tekstów na portalu www.kocham.tychy.pl/archinotatnik/