Nowy Dwór Gdański – dzień 2

2016 07 19 To co dobre 0

Nowy Dwór Gdański – dzień drugi. Pierwszy był 11 czerwca 2016.

Nowy Dwór Gdańsk – day two. The first was on 11 June 2016.

2016 07 19 To co dobre 1

Wczoraj przed snem, tak mi zagrało:

(…)
wszystkim nam brakuje szczęścia
masz to na co godzisz się
każda droga jest łatwiejsza
gdy widzisz to, co dobre jest

(…)
wszyscy tak pragniemy szczęścia
masz to na co godzisz się
każda droga jest łatwiejsza
gdy widzę to, co dobre jest

[źródło: To co dobre, album z 2004 r.: Samotna w wielkim mieście, Kasia Kowalska]

Yesterday, before I went to sleep, I heared the following melody:

(…)
all of us lack happiness
you have what you agree to
every road is easier
when you see what is good

(…)
all of we desire happiness
you have what you agree to
every road is easier
when I see what is good

[source: To co dobre, the album from 2004: Samotna w wielkim mieście, Kasia Kowalska]