Penzlin haptyczny


penzlin-surface-000a

Dotyk jest zmysłem, który integruje nasze doświadczanie świata i nas samych. Nawet percepcje wzrokowe są włączane i integrowane w haptycznym kontinuum podmiotu; moje ciało pamięta, kim jestem i jakie miejsce zajmuję w świecie. (…) Wszystkie zmysły, łącznie ze wzrokiem, są przedłużeniem zmysłu dotyku; zmysły są specjalizacjami tkanki skórnej, a wszystkie doświadczenia sensoryczne są sposobami dotykania  i jako takie są związane z taktylnością.

[Pallasmaa J., 2012, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, s. 15]

penzlin-surface-001

penzlin-surface-002

penzlin-surface-003

penzlin-surface-004

penzlin-surface-005

penzlin-surface-006

penzlin-surface-007

penzlin-surface-008

penzlin-surface-009

penzlin-surface-010

penzlin-surface-011

penzlin-surface-012

penzlin-surface-013

penzlin-surface-014

penzlin-surface-015