Nieme stworzenie


Dwie księgi napisane przez Boga – świat niemych stworzeń oraz Biblia składająca się ze słów i liter – wyjaśniają i komentują się nawzajem. Jest to taka sama ekonomia, jaką spotykamy w sakramentach: dzięki znakowi słowo staje się widzialne, a dzięki słowu znak staje się słyszalny.

[Cantalamessa R., 2009, Pieśń Ducha Świętego, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa, s. 23]

Czytaj dalej Nieme stworzenie