Czerwiec 2021/ June 2021


W zeszłą niedzielę (po powrocie z Braniewa) wpadłam na uczelnię po prawie rocznej nieobecności.
W moim gabinecie, na biurko czekały prezenty.
Kalendarz czekał od początku roku…
Last Sunday (after visiting Braniewo) I dropped by at my university after being absent for almost a year.
There were gifts waiting on my desk in my office.
The calendar had been waiting since the beginning of the year …

… podobnie maseczka!
… and so is the mask!

I jeszcze trzy publikacje: jedna z moim artykułem pt. Potential of religious-cognitive tourism in polish Cittaslow towns; druga z artykułem o tureckim Tarakli Cittaslow; trzecia od Tomka pt. Problemy monitoringu przestrzennego sytuacji społecznej.
And three more publications: one with my article entitled Potential of religious-cognitive tourism in polish Cittaslow towns; the second with an article about the Turkish Tarakli Cittaslow; third from Tomek Problems of spatial monitoring of the social situation.

To było jak Boże Narodzenie w czerwcu.
Dziękuję!
It was like Christmas in June.
Thank you!