Wcielenie


Słowo stało się ciałem.
Word became flesh.

Boże, w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odkupiłeś jego godność* …

… błogosław nam.

* zasłyszane pierwszego dnia Świąt.