Okoliczności 2.0


Dziś rozkwitły już wszystkie. Wszystkie dziewięć.
13. lipca w poniedziałek nie zauważyłam tej roślinki.
A przecież musiała tam być.


Owocem zaś Ducha jest
(1) miłość, (2) radość, (3) pokój,
(4) cierpliwość, (5) uprzejmość, (6) dobroć,
(7) wierność, (8) łagodność, (9) opanowanie.
[Ga 5, 22-23]