Zwolnijcie


Usłyszeć w homilii – pierwszej – o znakach* i snach, że „czasem się coś przyśni”, a w ogłoszeniach „mam taką małą sugestię: uśmiechajcie się częściej” i na ich zakończenie „zwol-nij-cie” – bezcenne!

|Święta Woda k. Wasilkowa, 22.12.2019|

* pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14

Emannuel – wywodzi się z hebrajskiego Immanuel, oznacza „Bóg z nami”. Zdrobnienia: Emannuele, Manu, Maniuś…