Przyjaciel


Karusia poleca.  Zaproszenie do „Rozmowy…”.

Nieprzypadkowo Jan Paweł II oparł swój pontyfikat o umysłowy potencjał tego człowieka, którego nazwał swoim „wypróbowanym przyjacielem”.

[Benedykt XVI, Ambrogetti A., 2019, Rozmowy między Niebem i Ziemią, Wydawnictwo AA, Kraków, s. 11]