Duch Prawdy


Pięćdziesiątnica i Święto Tygodni (w ST), Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy (w NT), inaczej Zielone Świątki, bo na czas Pięćdziesiątnicy synagogi i domy ozdabiano zieleniną i kwiatami.

W rajskim ogrodzie były dwa drzewa: drzewo Bożego życia i drzewo poznania dobrego i złego. Bożym planem było to, aby człowiek pozostał z Nim poprzez komunię z drzewem życia, z którego będzie spożywał, a tym samym żył na wieki. Szatan upewniał człowieka, że droga do pokoju wiedzie poprzez drzewo poznania dobrego i złego. Jednak człowiek zapomniał, że kiedy zło jest w nim, zaczyna obejmować go w posiadanie. Poprzez fałszywą ścieżkę poznania dobrego i złego człowiek został doprowadzony do zniszczenia. Teraz drzewo życia zostaje wzniesione na Kalwarii i ponownie dane człowiekowi. Drzewo życia stało się zatem drzewem nie poznania dobrego i złego, ale drzewem samej Prawdy poprzez Ducha.

[Sheen F. J., 2018, Życie Jezusa Chrystusa, Wydawnictwo AA, Kraków, s. 460-461]

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – D ucha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
[J 14, 15-20]

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
[J 16, 13-15]