Meta


To my decydujemy w naszym życiu, czy chcemy być szczęśliwi.

Jezus uświadamia nam, że jeśli nie nawrócimy się do Boga przez odważne podjęcie wezwania z Góry Błogosławieństw (…) będziemy zazdrościć tym, który zaufali Bogu na serio i dotarli do niebieskiej mety.