Ale mocne


Wolność ta, jako dar z siebie złożony w imię miłości, nie ma nic wspólnego z Sartrowskim pesymizmem „człowiekiem skazanym na bycie wolnym”; przeciwnie, wolność z perspektywy Prawdy jest jednym z najbardziej wzniosłych atrybutów osoby i sprawia, że staje się ona podobna do Boga. Władza ta nie jest dana żadnej innej istocie stworzonej. Wolność jest zatem mocą, która pozwala osobie dokonywać wyboru między Bogiem a tym, co Bogiem nie jest – mocą, „wobec której sam Bóg wstrzymuje swoją wszechmoc”469.

469 – E. Stein, Scientia Crucis.

[Delgado J. M. M., 2011, Mistyka św. Teresy z Avila. Szukaj siebie we mnie, Wydawnictwo eSPe, Kraków, s. 221-222]