14. Ocalałe świątynie


Lubawa. Po przejściu II Frontu Białoruskiego miasto zostało zniszczone w 80 proc., na szczęście ocalały zabytki architektury sakralnej, stanowiące dziś jego główną atrakcję.

[Polskie miasta i miasteczka, 2010, Reader’s Digest, s. 479]