Pocztówka z wakacji


Znalazłam przeglądając zdjęcia. Orłowo. Scena Letnia Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Chwilę przed „Komedią omyłek”.