Nieme stworzenie


Dwie księgi napisane przez Boga – świat niemych stworzeń oraz Biblia składająca się ze słów i liter – wyjaśniają i komentują się nawzajem. Jest to taka sama ekonomia, jaką spotykamy w sakramentach: dzięki znakowi słowo staje się widzialne, a dzięki słowu znak staje się słyszalny.

[Cantalamessa R., 2009, Pieśń Ducha Świętego, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa, s. 23]

Karusia – czarno-białe nieme stworzenie – puchaty dowód na wyśmienite poczucie humoru Pana Boga. I te łapuszki, i ta prawa z dwoma łatkami, powstrzymująca drzwi przed zamknięciem w geście: nie zamykaj drzwi, pozwól aby światło wyszło z tej twojej łazienki. To Światło.

Czasem to nieme stworzenie się chowa. Ale to przecież nie znaczy, że Go nie ma.