A jak…


Zamówiłam 9 marca, razem z ikoną Pneumatofora. A nawet dwiema identycznymi. Ikony przyszły natychmiast. A On „dopiero” dziś o g. 10.33. Dlaczego tak „późno”? Bo w marcu nie był mi tak potrzebny jak teraz.

Ale, ale… czy przy białym strumieniu jest literka A?
Aaa, no tak. A jak… Argenti. Bo jest ze srebra.

I wszystko jasne.
Wszystko?

Nie przyszedł sam.
A jak… Archanioł Michał.

I wszystko jasne.
Wszystko?

A do kogo On przyszedł?
A Archanioł Michał do kogo?