Słowa

Hanna Krall: Zbędnych słów jest coraz więcej na świecie. Jest coraz więcej książek, gadania, hałasu, tumultu. Trzeba więc wyławiać tylko te, bez których nie można się obejść.

[Tochman W., Szczygieł M., 2015, KRALL, Dowody na Istnienie, Warszawa, s. 193]

Słowa mają moc. Lb 6, 22-27.