Uważność


Marusia na Karusię…

… Karusia na Marusię.

A może to tylko – jak chce Hanna Krall – nagroda od Wielkiego Scenarzysty za uważność? Jeśli zorientuje się, że czemuś się szczerze poświęcamy, rozpościera przed nami to, czego sobie życzymy?

[Szczygieł M., 2016, Projekt prawda, Dowody na Istnienie, Warszawa, s. 243]

Less is norse. Mój kolor.