Czarne


Od paru lat są tzw. czarne czwartki  – 12 godzin w pracy. Od 26 października czarne nabiera podwójnego milutkiego znaczenia. Materiały na zajęcia – zaakceptowane.