Pocztówka z Meldorf


2017-09-20-pocztowka-z-meldorf-00

Wczoraj przyszła. Yesterday came.

2017-09-20-pocztowka-z-meldorf-01

Istnieją miasta, które pozostają wyłącznie odległymi obrazami w naszej pamięci i miasta, które są przez nas żywo pamiętane. Moja pamięć wywołuje piękne miasto wraz ze wszystkimi jego dźwiękami, zapachami i grami światła i cienia. Mogę nawet wybrać, czy chcę iść po nasłonecznionej czy zacienionej stronie ulicy w przyjemnym mieście z moich wspomnień. Prawdziwą miarą jakości miasta jest to, czy ktoś może sobie wyobrazić, że się w nim zakochuje.

There are cities that remain only distant images in our memory and in the city we live in. My memory triggers a beautiful city with all its sounds, smells and games of light and shadow. I can even choose whether I want to go on the sunlit or shady side of the street in a nice city of my memories. The true measure of the quality of a town is whether one can imagine that he falls in love with it.

[Pallasmaa J., 2012, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, s. 81]
The original title of book: The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses.

Meldorf  – dzień 1
Meldorf – dzień 2