Promienie kosmiczne


promienie

Rozwój kariery naukowej kobiet przez lata był traktowany z pewną ironią i dystansem przez społeczność akademicką.

Lise Meitner przedstawiła tezy rozprawy habilitacyjnej w 1926 roku. Jej tytuł brzmiał „O znaczeniu promieniotwórczości dla promieni kosmicznych”. Wydawnictwo akademickie zmieniło „promienie kosmiczne” na „kosmetyczne” (sic!). 

[Pospieszny T., 2015, Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie, Novae Res, Gdynia, s. 149]