Gdy widzisz ptaka w locie…


2016-12-08-wolnosc

…jesteś wolny, masz być wolny, masz obowiązek być wolny, zostałeś stworzony do wolności, nie ograniczaj swojego myślenia, horyzontów, poglądów, nie daj się stłamsić, uporządkować, znormalizować, zunifikować. Nie jesteś elementem statystki – jesteś podmiotem.

[źródło: Cejrowski W., Wyspa na prerii, s. 92-93]