Czytamy


Czytamy

Dwie przyjemności, po powrocie do domu.

W niebezpiecznych i delikatnych sprawach ludzkich możliwość pomyślnego zakończenia jest wyraźnie ograniczona przez pośpiech. Jakże często człowiek potyka się dlatego, że mu się zanadto spieszy! Jeżeli ktoś chce należycie dokonać trudnego i skomplikowanego czynu, powinien naprzód ustalić sobie cel, który ma osiągnąć, potem, uznawszy go za pożądany, zapomnieć o nim całkowicie i skoncentrować się wyłącznie na środkach. Dzięki takiej metodzie nie przynagli go do niewłaściwego działania niepokój, pośpiech czy strach. Tylko nieliczni potrafią się tego nauczyć.

[Steinbeck J., Na wschód na Edenu, 2011, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 339]