Determinacja


2016 06 12 Determinacja

Cokolwiek możesz zrobić, o czymkolwiek śnisz… zrób to.
Jest w zuchwałości geniusz i siła magiczna.
Goethe

Dopóki ktoś nie jest w pełni zdeterminowany – waha się, czuje możliwość uczynienia kroku wstecz i działa nieskutecznie.
Istnieje jedna, podstawowa prawda, odnosząca się do każdej aktywności i wszystkich aktów twórczych, której nieznajomość wyeliminowała niezmierzoną liczbę projektów i wspaniałych planów: w chwili, kiedy ktoś zaczyna działać z pełnym przekonaniem, Opatrzność włącza się do akcji. Pojawia się mnóstwo pomocniczych okoliczności, które nie mogłyby zaistnieć w innych warunkach. Decyzja uruchamia szeroki strumień wydarzeń, decyzji, szczęśliwych zbiegów okoliczności i spotkań, ofiarując działającej osobie korzystne okazje, o jakich nie marzyłaby ona nawet w snach.

W. N. Murray

[Matthews A., 2015, Bądź szczęśliwy!, Grupa Wydawnicza K.E.LIBER, Warszawa, s. 111]