Ład nieład


2016 05 10 Lad nielad


Where order and variety we see,
And where, thought all things differ, all agree.


Gdzie dostrzegamy ład w rozmaitości,
Gdzie choć wszystko różni się – w zgodzie pozostaje

[Szmidt B., 1981, Ład przestrzeni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 168).