Tylko tyle


2016 03 21 Tylko tyle

10 sekund. Tyle zajmuje spacer z chodnika przy centrum handlowym do przejścia dla pieszych – bez wchodzenia na ścieżkę rowerową i między drzewka na teren będący jakiś czas temu trawnikiem. 10 sekund. Tylko tyle.

2016 03 21 Tylko tyle c.d.

5 sekund. Tyle zajmuje spacer od tej rabaty z petuniami do kosza na śmieci. 5 sekund. Tylko tyle.

Głupota jest pochodną pośpiechu.
Pośpiech – pochodną głupoty.
I tak chodzą sobie w parze… po trawie.