Róża od R.


2016 03 02 Róża od R.

czas pracy: osiem lat*
czas oczekiwania: osiem miesięcy**
koszt: osiemdziesiąt złotych***
satysfakcja: ogromna

* no dobrze, nie pracowałam dzień w dzień, ale tyle czasu minęło od sprecyzowania zagadnienia badawczego do obrony
** no dobrze, specjalnie nie czekałam, ale tyle czasu minęło do obrony do wręczenia dyplomu
*** no dobrze, koszty były znacznie wyższe, ale tyle wynosiła opłata za dyplom

2016 03 02 Dyplom od R.